Documenten mailchimp 

 

 

 

 

 

 

 

Klachtenprocedure

De VCW heeft een eigen klachtenregeling, maar momenteel wordt - mede in verband met nieuwe wetgeving - gewerkt aan een vernieuwing van dit reglement.  U kunt de huidige klachtenprocedure hier vinden.

Als een hulpverlener en de cliënt niet samen tot een oplossing van een probleem kunnen komen, dan heeft de cliënt de mogelijkheid om zijn bezwaren voor te leggen aan een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijk persoon die zal proberen om in overleg met zowel de hulpverlener als de cliënt tot een bevredigende oplossing te komen. 

Er is een informatiefolder "Ontevreden over uw hulpverlener?" ontwikkeld waarin staat omschreven wat een cliënt kan doen wanneer hij ontevreden is over zijn hulpverlener en een klacht heeft over zijn handelen. VCW-leden kunnen deze folder bestellen (20 stuks à € 10,-- inclusief portokosten) bij het secretariaat.