18 t/m 20 april 2018
International Conference on Contextual Therapy ICCT 2018
"Op weg naar een sterke toekomst voor contextuele therapie"
Christelijke Hogeschool, Ede

 

Woensdag 23 mei 2018
Algemene Ledenvergadering VCW 16.30 uur
met aansluitend studiebijeenkomst om 18.30 uur
Jef Slootmaeckers zal hier spreken over 'Nieuwe ontwikkelingen
in de contextuele therapie'.

Kijk hier voor het programma van deze bijeenkomst.
Locatie: Seats2Meet Amersfoort CS

 

Woensdag 6 juni 2018
Studiemiddag Sectie Therapie
De Kargadoor, Utrecht
aanvang 13.30 uur

 

Woensdag 3 oktober 2018
Studiemiddag Sectie Therapie
De Kargadoor, Utrecht
aanvang 13.30 uur

 

Woensdag 26 september 2018
Extra Algemene Ledenvergadering (ALV)
Informatie over locatie volgt later
17-19 uur


Woensdag 7 november 2018
VCW symposium Verlies en Leven
een symposium over verdriet, hoop en veerkracht
Cultuur- en congrescentrum Antropia, Driebergen
aanvang 09.30
Begin september volgt het definitieve programma
en is inschrijving mogelijk