Woensdag 26 september 2018
Extra Algemene Ledenvergadering (ALV)
van 17-20 uur in Seats2Meet Amersfoort Centraal Station

Woensdag 3 oktober 2018
Studiemiddag Sectie Therapie
De Kargadoor, Utrecht
aanvang 13.30 uur


Woensdag 7 november 2018
VCW symposium Verlies en Leven  
een symposium over verdriet, hoop en veerkracht


Cultuur- en congrescentrum Antropia, Driebergen
aanvang 09.30 uur


Woensdag 14 november 2018

Landelijke studiedag Contextueel Pastoraat
Zelfbeschikking, doodgewoon?
Trage vragen rond het zelf gekozen levenseinde
aanvang 09.30 uur

Woensdag 20 maart 2019
Algemene ledenvergadering VCW met aansluitend studiemiddag
Seats2Meet, Amersfoort