Woensdag 26 september 2018
Extra Algemene Ledenvergadering (ALV)
van 17-20 uur in Seats2Meet Amersfoort Centraal Station

Woensdag 3 oktober 2018
Studiemiddag Sectie Therapie
De Kargadoor, Utrecht
aanvang 13.30 uur


Woensdag 7 november 2018
VCW symposium Verlies en Leven  
een symposium over verdriet, hoop en veerkracht


Cultuur- en congrescentrum Antropia, Driebergen
aanvang 09.30 uur


Woensdag 14 november 2018

Landelijke studiedag Contextueel Pastoraat
Zelfbeschikking, doodgewoon?
Trage vragen rond het zelf gekozen levenseinde
aanvang 09.30 uur