Woensdag 13 maart 2019
De sectie contextuele systeemtherapie van de NVRG organiseert
een studiedag over de basisprincipes van contextuele therapie.

Christelijke Hogeschool Ede
aanvang 9.45
Kijk hier voor het programma

Woensdag 20 maart 2019
Algemene ledenvergadering VCW met aansluitend studiemiddag
Seats2Meet, Amersfoort

Woensdag 5 juni 2019
Studiemiddag Sectie Therapie
aanvang 13.30 uur in De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht

Woensdag  2 oktober 2019
Studiemiddag Sectie Therapie
aanvang 13.30 uur in De Kargadoor, Oudegracht 36 in Utrecht

Donderdag 14 november 2019
VCW symposium
Cultuur en congrescentrum Antropia, Driebergen
aanvang 09.30 uur