Ieder jaar, begin november, organiseert de VCW voor een brede doelgroep van professionals een symposium over een wisselend thema. Op 7 november 2018 was dit: 
 

VERLIES EN LEVEN
een symposium over verdriet, hoop en veerkracht

Verlies hoort bij het leven. En dat brengt verdriet en rouw mee. Maar vaak ook verbinding en hoop. Het is een complexe levenservaring, die naast het achterlaten van mensen en kansen, zichtbaar maakt hoe het leven weer wint aan levenskracht en mogelijkheden. Veerkracht!
Psycholoog en systeemtherapeut An Hooghe, die al jaren onderzoek doet naar dit thema ging in haar lezing in op het rouwproces van ouders die een kind verloren hebben. 
Wilma van Klaveren MA, contextueel therapeut, supervisor en leertherapeut VCW en ECP therapeut, deed vanuit de contextuele benadering onderzoek naar rouw en (ethische)verbeelding en richtte zich daarbij op de relationeel-ethische betekenis van de 'aanwezigheid van de afwezige' na verlies. In de 22e Ammy van Heusdenlezing werden deze thema’s verder verkend. 

Odette de Theije, kinder- en jeugd psychiater, theatermaker en ervaringsdeskundige, gunde ons een blik in hoe haar inzichten als psychiater veranderden door het verlies in haar eigen leven. Zij speelt momenteel een theatervoorstelling over het verlies van haar man "De vrouw die alles had"

Behalve deze drie plenaire lezingen, waren er 6 workshops over verschillende vormen van verlies. 

Het was een intense dag, die door de deelnemers - zo bleek uit de resultaten van een enquête - heel hoog werd gewaardeerd.

In 2019 zal het symposium worden gehouden op donderdag 14 november. Noteer deze datum vast!