Registratie VCW reg.
De VCW kent voor haar leden de volgende registraties:

 • Contextueel Hulpverlener VCW reg.
 • Contextueel Therapeut VCW reg.
 • Contextueel Supervisor VCW reg.
 • Contextueel Leertherapeut VCW reg.
 • Contextueel Leerlingbegeleider VCW reg.

Registratiekamer
De Registratiekamer beoordeelt de aanvragen en adviseert hierover het bestuur. De Registratiekamer komt 3x per jaar bij elkaar en bestaat uit de volgende personen:

 • Wim Noorlander, voorzitter
 • Annelies Onderwaater
 • Wilma van Klaveren
 • Gerdy Rooijakkers-Segers
 • Jaap van der Meiden
 • Ineke Bannink
vergaderingen registratiekamer   aanvraag ontvangen voor
21 maart 2018   19 februari 2018
13 juni 2018   14 mei 2018
28 november 2018   29 oktober 2018

Aanvragen registratie
Formulieren voor een registratie-aanvraag kunt u op de pagina's hiernaast vinden en downloaden. De formulieren dienen handmatig te worden ingevuld en worden voorzien van de benodigde bijlagen. De aanvraag dient in 6-voud gestuurd te worden naar het secretariaat van de VCW, Postbus 2834, 3500 GV te Utrecht. Gelijktijdig met de aanvraag maakt u het verschuldigde bedrag over op rekeningnummer NL17 TRIO 0254 6808 95 ten name van de VCW te Utrecht.
Stuur uw aanvraag niet aangetekend naar de postbus! Indien u de aanvraag aangetekend wil verzenden, neem dan per email contact op met de VCW voor de juiste adressering.