Welkom op de website van de
Vereniging van Contextueel Werkers

op deze website is informatie te vinden voor (aankomende) leden, hun cliënten en iedereen die geïnteresseerd is in het werken volgens de contextuele benadering

Lees hier verder
Homepage

Jubileumsymposium Show your colours

Wat hebben wij als professionals in de hulpverlening te bieden in deze moderne tijden van polarisatie, migratie en populisme? Veel mensen kiezen de bescherming van de eigen groep en willen liefst alleen met gelijkgezinden omgaan. Wat is hierin 'de kleur' van de contextuele benadering? Deze kernvraag kwam uitgebreid aan de orde op het symposium op 8 november dat de VCW samen met Loyaal Leven organiseerde. Een jubileumfeest met een belangrijke Vlaamse inbreng: Jan Hoet hield de 20e Ammy van Heusdenlezing en de VCW-prijs werd uitgereikt aan Paul Heyndrickx, beiden contextueel therapeut, leertherapeut en supervisor VCW reg.

kijk hier voor een impressie van het symposium

zoek een zorgverlener

Op zoek naar een contextueel hulpverlener of therapeut?

Kijk in ons ledenbestand wanneer je op zoek bent naar  een contextueel zorgverlener. Of naar een supervisor of leertherapeutZoek een zorgverlener

Vakblad

In het 1e nummer van het Vakblad voor Contextuele Hulpverlening

Onder meer een interview met Gabriël Anthonio, een artikel over het gebruik van de Relationele Ethiek Schaal en in de nieuwe rubriek Onder de Loep wordt ingegaan op dilemma's rondom een 'voltooid leven'.

inhoud Vakblad nummer 1, maart 2017

actueel